Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Elbistan Meslek Yüksekokulu


1- Üniversitemiz, 27.10.2020 tarih ve 2020/20 sayılı Senato kararına istinaden, ara sınavları ödevlendirme şeklinde yapılacaktır.

2- Ödevlerin, ders sorumluları tarafından OYS-UZEM üzerinden yüklenerek, her dersin belirtilen sınav tarihinden en az bir hafta önce öğrencilere gönderilmesi gerekmektedir.

3- Öğrenciler; ödevlerini en son, her ders için belirtilen sınav tarihi ve saatinden önce OYS-UZEM üzerinden yükleyerek, ders sorumlularına göndermek zorundadırlar.

4- Belirtilmeyen hususlarda, Üniversitemiz'in ilgili yönetmelik ve yönergeleri geçerlidir.